Wat doe ik?

Over mij als professional:
Ik ben logopedist, Sociaal-Pedagogisch Hulpverlener, trainer Totale en Niet Sturende Communicatie.

Ik ben in 2012 gestart met Aansluiten Bij Communicatie, nadat ik jarenlang in loondienst had gewerkt in verschillende functies maar altijd in zorg- en hulpverlening.Ik heb veel geleerd van de mensen die ik in mijn carrière ben tegengekomen.

Kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking, mensen met dementie en mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel hebben mij ieder op hun eigen manier aan het denken gezet over gelijkwaardigheid en wat er voor nodig is om dat voor elkaar te krijgen wanneer één van de partijen beperkt is in zijn mogelijkheden om te praten en te luisteren.

“Communiceren doe je niet alleen”
Mijn jarenlange ervaring in het werken aan Ondersteunde Communicatie voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking heeft me het inzicht gegeven dat de omgeving een grote rol speelt in het succesvol invoeren ervan. Dit heeft er toe geleid ik me ben gaan verdiepen in communicatie tussen mensen. Aansluiten Bij Communicatie zet zich daarom in om mensen in hun kracht te zetten en samen de mogelijkheden, die er altijd zijn, in kaart te brengen en er bij aan te sluiten. Dit levert meer rust, ontspanning en meer plezier op voor alle betrokkenen.

“Aansluiten Bij Communicatie staat voor opheffen, compenseren en of accepteren van beperkingen”
Aansluiten Bij Communicatie is gespecialiseerd in de coaching en behandeling in relaties waarin spreken en luisteren een obstakel zijn. Onderliggende problemen kunnen een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking, autisme of ADHD, Niet Aangeboren Hersenletsel of psychische klachten zijn.Aansluiten Bij Communicatie richt zich op ouders en verwanten van kinderen en volwassenen die moeite hebben met praten en luisteren én nadrukkelijk ook op professionals die met deze mensen werken.
De uitgangspunten van Aansluiten Bij Communicatie zijn toepasbaar in álle relaties waarin spreken en luisteren een obstakel vormen in de communicatie en daarmee gelijkwaardigheid belemmeren.

In mijn werk richt ik me op:
Ruimte:

Wie jij als persoon bent en wat jij nodig hebt om tot je recht te komen.
Openheid
De wisselwerking binnen communicatie en wat er nodig is om elkaar beter te “verstaan”.
Nieuwsgierigheid
Wat we van elkaar kunnen leren als we nieuwsgierig zijn.
Duidelijkheid
Wat gedrag ons vertelt en hoe wij daar beter naar kunnen luisteren.

Wat bereik ik:
Door contact te maken met “moeilijke mensen” bied ik erkenning aan zowel de cliënt als zijn familie.
Door waar te nemen en te observeren en daarover te vertellen, ontstaat bij mensen vaak al inzicht.
Door methodisch alle aspecten van communicatie in kaart te brengen gaan mensen direct al mogelijkheden zien.

Voor wie doe ik dat:
Mijn belangrijkste drijfveer is om te laten zien welke mogelijkheden tot contact en communicatie er zijn als praten geen optie is.Mensen met een beperking kunnen zelf niet met woorden om hulp vragen en zijn afhankelijk van hun omgeving.

Ik zou het daarom geweldig vinden als familie of professionals de vraag voor hen stellen!

Ben je nieuwsgierig? Neem dan gerust contact op! Vragen staat vrij en er is meer mogelijk dan je denkt: karen@aansluitenbijcommunicatie.nl

Waar kun je mij allemaal tegenkomen:

zorg-ondernemend-netwerk-logo

Sinds augustus 2016 maak ik deel uit van ZON, Zorg Ondernemend Netwerk.
www.zorgondernemendnetwerk.nl


 

 

 

Ik werk sinds 2012 mee aan projecten die geïnitieerd worden vanuit het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking (www.verstandelijkbeperkt.nl)


 

 

 

 

Ik ben vanaf eind 2013 geregistreerd als docent bij het CRKBO

Co-creaties met:

Brainfact
Gericht op producten en diensten waarbij wetenschappelijke kennis nadrukkelijk gekoppeld wordt aan ervaringsdeskundigheid. Lespakket “waarneming en prikkelverwerking” in ontwikkeling.

Introdans
Zoeken naar een samenwerkingsvorm waarbij de communicatieve waarde van dans, gebaren en non-verbale uitingsvormen geïntegreerd worden in logopedische behandeling en begeleiding van cliënten met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.

 

 

Nieuwsgierig?

Vul hier je naam en e-mail adres in en ontvang
5 gratis tips!

Nieuws

Aan de slag met overprikkeling!

23 september 2018

Waarnemen doe je met elk zintuig; je hoort, ziet, voelt, ruikt en proeft de hele dag door dingen. Daarnaast komt er ook informatie vanuit je lichaam; je hebt een hongergevoel, je hebt het warm of je bent slaperig. Al die signalen, ook wel prikkels worden door je hersenen verwerkt.

Dat is prima te doen als je, zoals de meeste mensen, over filters beschikt. Daardoor neem je alleen de dingen waar die voor jou van belang zijn.

 

Lees meer »

Meer nieuws >>