"Het leven is wat jou overkomt, terwijl druk bent met plannen maken" (vrij naar John Lennon)

Kinderen krijgen is het mooiste maar ook meest ingrijpende en uitdagende dat volwassenen meemaken in hun leven. Vaak gaat het goed en soms kun je een steuntje in de rug gebruiken om zelf weer verder te kunnen.

Als er problemen ontstaan binnen het gezin of door (onvoorziene) omstandigheden van buiten af dan heeft dat grote effecten op alle gezinsleden. Daarom bied ik gezinsbegeleiding waarin we gezinsrelaties versterken door wederzijds begrip te creëren en  problemen succesvol het hoofd te bieden.

In welke situaties:

  • Als er bijvoorbeeld veel ruzies en conflicten binnen het gezin zijn en jij daar graag verandering in wil brengen.
  • Als je voor, tijdens en na een echtscheiding in een eindeloze strijd terechtkomt en ziet dat je kind(eren) daar veel last van hebben (zoals bijvoorbeeld; een loyaliteitsconflict bij kinderen, verschillen van inzicht over de opvoeding, het niet kunnen komen tot een werkbaar ouderschapsplan).
  • Als je gezin is geconfronteerd met een ingrijpende gebeurtenis zoals bijvoorbeeld het verlies van werk, het overlijden van een dierbare of een ongeluk en je graag ondersteuning om daar mee om te leren gaan.
  • Als het niet goed gaat met je kind(eren) op school en zij dreigen uit te vallen.
  • Als de ontwikkeling van je kind(eren) verloopt anders dan je verwachtte en je wel wat handvatten kunt gebruiken.
  • Als er problemen ontstaan in je samengestelde gezin zoals bijvoorbeeld kinderen die het niet met elkaar kunnen vinden, de rol van “de andere ouder”, of een moeizame relatie met ex-partners.

Wat kan ik voor jullie betekenen?
Plezier en ontspanning terugbrengen door het vergroten van onderling begrip.
Het accepteren en leren omgaan met beperkingen van één of meer gezinsleden.
Het belang van kinderen realistisch en haalbaar meewegen in gezinsbesluiten.
Aandacht voor hoog oplopende emoties in scheidingssituaties.
Versterken van ouderschapskwaliteiten.
Positief opvoeden.
Praktische problemen oplossen.
Het (waar nodig) ontzorgen van ouders en/of kinderen.

Gezinsbegeleiding omvat de volgende gebieden
Praktisch:
Het in evenwicht brengen van draagkracht en draaglast van het gezin. Dit kunnen omstandigheden zijn waarbij problemen met de woonsituatie, werken/school, financiën, ontbreken van een sociaal netwerk, echtscheiding of communicatie met organisaties zorgen voor extra spanningen binnen het gezin.

Psychisch, emotioneel en sociaal:
Het versterken van ouder(s) binnen het gezin; werken aan een positief opvoedingsklimaat door praktische adviezen en tips. Het vergroten van zelfvertrouwen door inzichten te geven in de eigen mogelijkheden. Het versterken van eigen regie door oprechte aandacht voor de zorgen die ouders hebben en daar passende oplossingen bij te zoeken.

Aansluiten Bij Communicatie kiest er bewust voor geen wachtlijst te hanteren. Ik weet als geen ander hoe het is om op het hoogtepunt van je wanhoop nog een half jaar te moeten wachten. Hiervoor werk ik samen met andere bevlogen en gekwalificeerde hulpverleners in samenwerkingsverband ZON.

Als je al een indicatie voor Jeugdhulp hebt, kunnen we snel starten.

Als je nog niet weet waar je moet beginnen, kan ik je informeren, advies geven en helpen bij het aanvragen van een indicatie.

 

 

 

Blog

Leren in interactie

31 mei 2022

Deze video geeft mooi aan dat een kleine moeite een groot verschil maakt. De juf in deze video leert haar taalaanbod verrijken en je ziet hoe dat doorwerkt bij de kinderen in haar klas.

Lees meer »

Meer nieuws >>