Hoor je dit weleens op de werkvloer?

“Bij mij doet hij dat nooit”
“Ja maar zo doen wij dit altijd”
“Ik heb alles al geprobeerd maar hij luistert niet”
“Daar ben ik niet aan toegekomen”
“Ja maar dat is ook een hele lastige cliënt/ouder/familielid”
“Ik durf er eigenlijk niets van te zeggen”
“Deze cliënt claimt je, daar moet je voor oppassen”
“Ach het is alleen maar aandachttrekkerij”
“Ach ja, soms verlies je er één”

Waar leidt dat toe?

Voor Aansluiten Bij Communicatie zijn dat zorgelijke signalen. Er spreekt frustratie, moedeloosheid en handelingsverlegenheid uit.

Deze signalen leiden uiteindelijk tot een hoger ziekteverzuim, tot gedesillusioneerde professionals die hun baan opgeven en tot een onveilige sfeer waarin niemand meer open durft te zijn.

Verander het perspectief.

  • Door de samenwerking en verbinding te herstellen en te verstevigen (ruimte en openheid).
  • Door het onderling vertrouwen te vergroten en te werken aan ruggensteun (openheid en nieuwsgierigheid).
  • Door oprechte aandacht te creëren voor ieders mogelijkheden en kwaliteiten (ruimte en duidelijkheid).
  • Door elkaars verwachtingen, eisen en blinde vlekken te erkennen en bespreekbaar te maken (ruimte en duidelijkheid).
  • Door in kwetsbaarheid reflectie en bewustwording mogelijk te maken (openheid en nieuwsgierigheid).

Het goede nieuws is dat het kan zonder ingewikkelde ingrepen!

Het enige dat nodig is, is LEF om het anders te gaan DOEN. Om los te komen van patronen en open met elkaar te bespreken wat er nodig is om succesvol samen te werken.

Een goed beginpunt hiervoor is de checklijst samenwerking die Aansluiten Bij Communicatie ontwikkeld heeft. Die inzicht geeft in de voorwaarden die nodig zijn voor succesvol samenwerken. Die moeilijke thema’s bespreekbaar maakt op een manier die recht doet aan ieders eigenheid en deskundigheid.

Spreekt dit je aan en wil je er meer over weten?
mail dan naar: info@aansluitenbijcommunicatie.nl en ik kom je er graag meer over vertellen.

Blog

Leren in interactie

31 mei 2022

Deze video geeft mooi aan dat een kleine moeite een groot verschil maakt. De juf in deze video leert haar taalaanbod verrijken en je ziet hoe dat doorwerkt bij de kinderen in haar klas.

Lees meer »

Meer nieuws >>