Sta eens stil en kijk eens ROND.

Samen aan de slag met effectieve verbeteringen?

Het werken in zorg- en hulpverlening vraagt veel van mensen, persoonlijk maar ook professioneel. Complexe vragen, onverwachte situaties, werken onder hoge druk vragen om een samenwerking waarin teamleden op elkaar kunnen bouwen. Dat vraagt om een visie die uitgaat van mogelijkheden.

In de hectiek van alledag hebben teamleden elkaar nodig en daarin kan nogal eens ruis ontstaan. Is dat binnen jouw team aan de orde en is er geregeld spanning, die zich uit in ziekteverzuim, handelingsverlegenheid of veel problemen met agressie op de werkvloer?

Speciaal voor teams in zorginstellingen en bij hulpverleningsinstanties heeft Aansluiten Bij Communicatie op basis van praktijkervaringen een benaderingswijze ontwikkeld waarmee helder wordt welke communicatiepatronen helpend zijn en welke belemmerend werken op de kwaliteit van contact en verbinding.

In een praktisch en interactief begeleidingstraject gaan wij aan de slag met de begrippen:

  • Ruimte
  • Openheid
  • Nieuwsgierigheid
  • Duidelijkheid

Het traject gaat praktisch en concreet aan de slag met thema’s als veiligheid, vertrouwen en ontspanning op een open en nieuwsgierige manier waardoor professionals elkaar anders gaan bekijken en de samenwerking nog sterker wordt.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten?
mail naar info@aansluitenbijcommunicatie.nl en we maken snel een afspraak om kennis te maken.

In gezamenlijk overleg bespreken we dan wat nodig is voor jouw team, voor wat betreft inhoud, lengte en duur van de coaching.Tevens maak ik dan een inschatting van de kosten, die ik verwerk in een uitgebreide offerte.

  • De investering en belasting van het team hoeft geen struikelblok te zijn, het enige dat telt is een open en nieuwsgierige houding en de intrinsieke motivatie om het makkelijker te maken voor individuen en het team als geheel.
  • De kosten mogen geen beletsel zijn en daarom bespreken we alle opties die binnen het budget passen om zo te komen tot een begeleidingstraject dat past binnen jullie situatie en mogelijkheden.

Gun jezelf en je collega’s deze ervaring en neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking, mail naar: info@aansluitenbijcommunicatie.nl

 

 

 

 

Blog

Leren in interactie

31 mei 2022

Deze video geeft mooi aan dat een kleine moeite een groot verschil maakt. De juf in deze video leert haar taalaanbod verrijken en je ziet hoe dat doorwerkt bij de kinderen in haar klas.

Lees meer »

Meer nieuws >>