Meer ontspanning, plezier en rust door deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering op maat: in een vrijblijvend kennismakingsgesprek komt het volgende aan de orde:

 • Inventariseren van de problemen waar de organisatie/locatie/het team tegen aan loopt.
 • Inventariseren van het huidige kennisniveau en de kennisbehoefte.
 • Inventariseren samenwerking met ouders en manieren waarop ouders betrokken zijn.
 • Een passend advies over training, die kan variëren van:
  – Een workshop
  – Eén of meerdere klinische lessen
  – Een training van 4 dagdelen.
  – Een uitgebreide training van 8 dagdelen verspreid over een half jaar inclusief coaching.
  – Individuele coaching medewerkers naar behoefte.
 • Een indicatie van de kosten.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek.

Werken met mensen vraagt om professionele communicatievaardigheden:

 • Luisteren; onbevangen luisteren en een ander helpen zijn eigen gedachten te vormen en te onderzoeken is moeilijker dan je denkt. De meeste mensen hebben de neiging te snel in te vullen, over te nemen, te weten wat de ander denkt en wil en te veel uit te gaan van het eigen referentiekader. Blijven oefenen met luisteren is noodzakelijk om die valkuilen te leren vermijden. Praten over luisteren in bijvoorbeeld intervisiesessies klinkt mooi, maar leidt er vaak toe dat de eigen vaardigheden overschat worden.
 • Praten of communiceren? De gemiddelde mens spreekt rond de 150 woorden per minuut en de meeste mensen met een beperking kunnen dat niet bijbenen. Dat is één van de kenmerken van het hebben van een beperking. Tel daarbij op dat een groot deel van de communicatie non-verbaal verloopt en je zult begrijpen dat je een grotere kans op begrip bij de ander hebt, als je je woorden ondersteund met andere vormen van communicatie.
 • Zelfreflectie; in elke relatie die niet gelijkwaardig is, is het van belang dat de professional zich bewust is van zijn eigen rol in de communicatie. Weten wat en hoe je dingen zegt, je eigen lichaamstaal herkennen en de reactie van de ander daarop bewust waarnemen. Weten wie je zelf bent, geeft handvatten als het een keer niet soepel loopt.
 • Signalen opmerken en benoemen, zowel verbaal als non-verbaal is van belang voor een goede begeleiding. Het feit dat je benoemt wat je ziet en hoort gebeuren geeft de ander het gevoel gehoord en gezien te worden. Een gesprek verloopt anders als je dat gevoel aan de ander over weet te brengen. Kinderen én volwassenen krijgen zo ook de meer mogelijkheden om te leren over de wereld en hun eigen beleving.

 • Een open houding; zoveel mogelijk normen en waardenvrij omgaan met de ander. Eigen verwachtingen en ingesleten patronen staan een onbevangen contact in de weg. Deze automatismen zijn mensen eigen maar kunnen leiden tot problemen. Onderzoek eerst of je de ander werkelijk begrepen hebt, of er niet een ander verlangen achter zit en laat het gebeuren. Druk niet te snel een stempel op het gesprek door te veel vragen te stellen. Veel onbegrepen gedrag komt voort uit verkeerde aansluiting op de beleving en mogelijkheden van de ander.

Herkenning is de eerste stap
Kennis van communicatie; weten op welke niveaus cliënten communicatie begrijpen en uiten, het kennen van communicatievormen en weten hoe communicatiemiddelen hulp kunnen bieden leveren een goed inzicht op in de cliënt. Soms liggen taalbegrip en taaluitingen ver uit elkaar en ontstaat er een onbalans bij de cliënt. Enerzijds betekent niet kunnen zeggen wat je denkt en begrijpt dat de cliënt beperkt wordt in gesprekken, anderzijds betekent veel praten maar weinig begrijpen dat de cliënt overschat wordt en in situaties terecht kan komen die hij/zij niet overziet.

Onbegrip, frustratie en agressie
Maar weinig kinderen zijn bewust agressief, veel vaker is het een uiting van angst, onmacht of een gevoel van bedreiging. De meeste agressieve uitingen zijn niet persoonlijk gericht, maar kunnen wel een enorme impact hebben op jou als zorgverlener. Er zijn dingen die je kunt doen om van te voren de kans op een agressieve uitbarsting te verkleinen; de-escalerend handelen. Veel van wat je preventief kunt doen, gebeurt voordat er überhaupt agressie in het spel is. Weten hoe de wereld veilig voelt voor iemand, weten wat iemand begrijpt en in welke situaties hij/zij het overzicht verliest en je eigen houding in de communicatie. Gehaast, geïrriteerd, afgeleid of onzeker; dat alles kan agressie in de hand werken. Een veilige omgeving voor personeel is vaak ook een veilige omgeving voor cliënten. Agressie is niet helemaal uit te bannen, maar weten dat er veel is wat je preventief kan doen, maakt het hanteerbaar.

 

Nieuwsgierig?

Vul hier je naam en e-mail adres in en ontvang
5 gratis tips!

Nieuws

Aan de slag met overprikkeling!

23 september 2018

Waarnemen doe je met elk zintuig; je hoort, ziet, voelt, ruikt en proeft de hele dag door dingen. Daarnaast komt er ook informatie vanuit je lichaam; je hebt een hongergevoel, je hebt het warm of je bent slaperig. Al die signalen, ook wel prikkels worden door je hersenen verwerkt.

Dat is prima te doen als je, zoals de meeste mensen, over filters beschikt. Daardoor neem je alleen de dingen waar die voor jou van belang zijn.

 

Lees meer »

Meer nieuws >>