Het bewust inzetten van ALLE communicatievormen om wederzijds begrip te vergroten

Doelen van Ondersteunende Communicatie liggen op het vlak van:

 • Het inzetten van middelen om taalbegrip te stimuleren.
 • Het bieden van visuele en/of tastbare informatie om houvast te bieden in de dagelijkse communicatie.
 • De cliënt mogelijkheden aanreiken om zelf ook gebruik te gaan maken van de aangeboden middelen.
 • Het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid door het visualiseren van informatie.

In deze gereedschapskist zitten allerlei communicatievormen die ingezet kunnen worden om gesproken taal duidelijker te maken. Veel van die vormen gebruik je onbewust al, de kunst is om ze op het juiste moment in de communicatie in te zetten en zo de ander de mogelijkheid te geven jou beter te begrijpen. Omgekeerd geeft het feit dat je deze vormen gebruikt mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking de mogelijkheid om die vormen ook te leren inzetten om je zo meer duidelijk te kunnen maken.
Klik op de plaatjes en zie welke mogelijkheden er zijn.

Voor wie:

Kinderen en volwassenen met een verstandelijke, lichamelijke of een meervoudige beperking en hun ouders.
Kinderen en volwassenen met ontwikkelingsproblematiek zoals autisme of AD(H)D en hun ouders.
Kinderen en volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel.
Hun ouders, verwanten en professionele hulp- en/of zorgverleners.

Vormen van ondersteuning/begeleiding:

 • Persoonlijk advies naar aanleiding van een communicatiescreening (30-45 minuten)
 • Persoonlijk advies naar aanleiding van een kort onderzoek (1 uur)
 • Samen de start maken met een levensboek of praatboek, diverse mogelijkheden (1 uur)
 • Kort ondersteuningsprogramma (max 2 uur)
  Jouw vragen komen aan de orde en je krijgt praktische handvatten om zelfstandig verder te kunnen (ook mogelijk via Skype)
 • Behandelprogramma aan huis (max 10 uur)
  Het schrijven van een communicatieprofiel- en plan
  Het begeleiden bij de uitvoering van een communicatieplan Leren van video-opnamen
 • Workshop (1 dagdeel) Geschikt voor familie of professionals, om te leren, af te stemmen en gezamenlijk vorm te geven aan de uitvoering van het communicatieplan.
 • Nazorg; bij veranderende omstandigheden, bij nieuwe vragen of wanneer er behoefte is aan opfrissing van kennis.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden, neem dan gerust contact op met karen@aansluitenbijcommunicatie.nl

Nieuwsgierig?

Vul hier je naam en e-mail adres in en ontvang
5 gratis tips!

Nieuws

Aan de slag met overprikkeling!

23 september 2018

Waarnemen doe je met elk zintuig; je hoort, ziet, voelt, ruikt en proeft de hele dag door dingen. Daarnaast komt er ook informatie vanuit je lichaam; je hebt een hongergevoel, je hebt het warm of je bent slaperig. Al die signalen, ook wel prikkels worden door je hersenen verwerkt.

Dat is prima te doen als je, zoals de meeste mensen, over filters beschikt. Daardoor neem je alleen de dingen waar die voor jou van belang zijn.

 

Lees meer »

Meer nieuws >>