Wat is nodig om goed te kunnen luisteren?

Verbale informatie is vluchtig; met dat iets gezegd is, is het weer verdwenen. Dit betekent dat er aan nogal wat voorwaarden moet worden voldaan voor iemand echt goed kan luisteren.

 • Goede oren en een goede auditieve verwerking hebben (het alleen horen is niet genoeg, je moet de boodschap ook nog verwerken, begrijpen en er op reageren)
 • Weten dat de boodschap voor jou bestemd is (je gaat pas reageren als je weet dat er iets tegen jou gezegd wordt)
 • Gericht zijn op de ander (Iemand die in een boek verdiept zit, zal in eerste instantie niet door hebben dat er tegen hem wordt gepraat)
 • Concentratie en aandacht kunnen opbrengen (Als je veel aan je hoofd hebt, zul je meer moeite hebben om te luisteren, maar ook als er veel afleiding in de omgeving is, lukt luisteren vaak niet goed)
 • Belemmeringen wegnemen (Lawaai, door elkaar heen praten, van korte afstand tegen iemand praten, rustige omgeving)
 • Een goed geheugen hebben (het korte termijn, lange termijn en werkgeheugen moeten voldoende werken om de informatie lang genoeg vast te houden)

Wat kan er misgaan bij luisteren?
Tijdens het verhaal van de ander al bezig zijn met hoe je wilt reageren
Als een ander niet tijdig reageert, er van uit gaan dat de ander je gehoord, goed verstaan heeft en niet wil reageren. Dit wekt irritatie maar hoeft niet terecht te zijn.
Er van uit gaan dat jouw boodschap goed gehoord en verwerkt wordt door de ander.
Te snel denken dat je weet waar het over gaat en gaan invullen voor de ander.
Met meerdere dingen tegelijk bezig zijn en daardoor de informatie niet volledig opnemen.
Ervan uitgaan dat jullie het over hetzelfde hebben.
De ander afkappen omdat je iets anders gaat doen.
En nog veel meer………………………………..

Feiten over luisteren:

categorie

%

absoluut bij 1,5 miljoen slechthorenden

zeer ernstig345.000
inclusief ernstig33495.000
inclusief matig44660.000
inclusief licht1001.500.000

(informatie www.hoorwijzer.nl)

 • 1,5 miljoen mensen in Nederland hebben een vorm van gehoorverlies.
 • 1 op de 3 mensen met een gehoorverlies maakt gebruik van hoortoestellen.
 • 2/3 van de mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking heeft een vorm van gehoorverlies.
 • Van de 60-jarigen heeft een kwart een gehoorverlies van 35 dB of meer.
 • Van de 85-jarigen heeft driekwart een gehoorverlies van 35 dB of meer.
 • Horen en luisteren zijn niet hetzelfde; horen heeft te maken met de geluiden die het oor binnenkomen, luisteren is wat je met die geluiden doet.
 • Het vermogen om te luisteren hangt nauw samen met concentratie en geheugen.
 • Waarneming is voor iedereen verschillend, dit beïnvloedt het vermogen om te luisteren. Op welke geluiden of spraak richt men zich. Niet luisteren naar “gezeur” is een keuze op basis van het belang voor iemand zelf.
Nieuwsgierig?

Vul hier je naam en e-mail adres in en ontvang
5 gratis tips!

Nieuws

Aan de slag met overprikkeling!

23 september 2018

Waarnemen doe je met elk zintuig; je hoort, ziet, voelt, ruikt en proeft de hele dag door dingen. Daarnaast komt er ook informatie vanuit je lichaam; je hebt een hongergevoel, je hebt het warm of je bent slaperig. Al die signalen, ook wel prikkels worden door je hersenen verwerkt.

Dat is prima te doen als je, zoals de meeste mensen, over filters beschikt. Daardoor neem je alleen de dingen waar die voor jou van belang zijn.

 

Lees meer »

Meer nieuws >>