Intervisie, collegiaal overleg of second opinion

Logopedisten die werken in een vrijgevestigde praktijk kunnen behoefte hebben aan ruggespraak met een ervaren collega om in complexe communicatieproblematiek of bij complexe eet- en drinkproblemen om zo de behandeling beter af te stemmen op hun cliënt.

Orthopedagogen/gedragskundigen/psychologen kunnen vragen hebben over de beste manier van communiceren in gevallen waarbij de cliënt beperkt is in zijn mogelijkheden om te praten en/of te luisteren. Het inzetten van communicatievormen, het inschatten van het taalbegrip of het begrijpen van de ander kan ingewikkeld zijn.

Overige (para)medici als bijvoorbeeld artsen, fysiotherapeuten of ergotherapeuten kunnen moeite ervaren met het geven van instructies en behoefte hebben aan advies.

In die gevallen stelt Aansluiten Bij Communicatie haar expertise ter beschikking om samen te kijken waar meerwaarde te behalen is en waar mogelijkheden liggen om de behandeling completer te maken.

Aansluiten Bij Communicatie gaat uit van het principe dat delen vermenigvuldigen is en dat afstemmen nieuwe inzichten geeft.

Heb je behoefte aan ruggespraak of specifieke vragen, stuur dan een mail naar: karen@aansluitenbijcommunicatie.nl

Nieuwsgierig?

Vul hier je naam en e-mail adres in en ontvang
5 gratis tips!

Nieuws

Aan de slag met overprikkeling!

23 september 2018

Waarnemen doe je met elk zintuig; je hoort, ziet, voelt, ruikt en proeft de hele dag door dingen. Daarnaast komt er ook informatie vanuit je lichaam; je hebt een hongergevoel, je hebt het warm of je bent slaperig. Al die signalen, ook wel prikkels worden door je hersenen verwerkt.

Dat is prima te doen als je, zoals de meeste mensen, over filters beschikt. Daardoor neem je alleen de dingen waar die voor jou van belang zijn.

 

Lees meer »

Meer nieuws >>