Aanmelden behandeling:

Bij klachten en problemen, voortkomend uit een verstandelijke of meervoudige beperking bij volwassenen, op het gebied van:
* moeilijk verstaanbaar gedrag
* eten/drinken en/of slikken
* communicatieve beperkingen agv ziekte, stoornis, beperking

Kennismaking

 • Het eerste gesprek is een vrijblijvend, verkennend gesprek van 30 à 45 minuten. Hierin komt de hulpvraag aan bod, de mogelijke oplossingen en de verwachte duur en kosten van behandeling.
 • Omdat een verwijzing van een arts niet meer nodig is, bekijkt Aansluiten Bij Communicatie of er direct gestart kan worden met behandeling of dat eerst een bezoek aan huisarts verstandig, alvorens behandeling te starten.
 • Verwijzing via huisarts is nog altijd mogelijk; je kunt voor jezelf bekijken of je de klachten eerst met de huisarts wilt bespreken.
 • Jouw hulpvraag is leidend; het is jouw leven en de oplossingen moeten passen bij jou en je gezin.
 • Je geeft schriftelijk toestemming om een behandeltraject met Aansluiten Bij Communicatie te starten.

Aanmelden:
Voor een afspraak kun je bellen met 06-24822962
Of via mail: karen@aansluitenbijcommunicatie.nl

Werkwijze

Voorbereiding:

 • Na schriftelijke toestemming voor het starten van een behandeling vindt onderzoek en observatie plaats.
 • Aan de hand van de observatie/het onderzoek krijg je de bevindingen en een voorstel voor de behandeling met daarbij een indicatie van de kosten.
 • Je krijgt duidelijke uitleg over de opties zodat je zelf de beste keuze kunt maken.
 • Je ondertekent het behandelplan als je akkoord bent met de inhoud.
 • Het is aan jou om te onderzoeken of je recht hebt op gedeeltelijke of gehele vergoeding van het bedrag.
 • Als je akkoord bent met het behandeltraject neem je de verantwoordelijkheid op je om te zorgen voor tijdige betaling van de facturen.

Behandeling:

 • In overleg bepalen we de datum, tijd,frequentie en lengte van de sessies; soms kun je met een half uur af, soms is het handiger om twee uur te werken.
 • Ik kom bij je thuis (en in overleg ook op andere locaties (bv school of logeren) als dat nodig is voor de hulpvraag)
 • Alle betrokkenen bij de hulpvraag worden tenminste één keer uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg, vaker als dat voor de behandeling nodig is.

Communicatie:

 • Ik ben elke dag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 10.00 uur, wil je me spreken, maak dan een telefonische afspraak met mij via de mail.
 • We spreken aan het begin van het behandel/begeleidingstraject af hoe we het meest efficiënt contact kunnen onderhouden.
 • Als je vraag via e-mail binnenkomt, reageer ik binnen 24 uur.
 • Afzeggen kan per mail tot 48 uur voor de afspraak, anders ben ik genoodzaakt de kosten voor de afspraak in rekening te brengen.

Privacy

 • Aansluiten Bij Communicatie overlegt of informeert alleen derden als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
 • Bij de start van een traject kun je aangeven wie wel en niet jouw gegevens mogen inzien.
 • Mocht het meerwaarde hebben om foto’s of filmopnamen te maken, dan ga ik daar over vooraf in gesprek.
 • Het delen van foto- of filmmateriaal met derden, bijvoorbeeld voor educatie, gebeurt alleen na schriftelijke toestemming van jou.
 • Je krijgt inzage in alles wat ik opschrijf.

Overig

 • Over de eerste 100 kilometer vanaf Almelo betaal je geen reiskosten. Daarbuiten bereken ik € 0,19 cent per kilometer.
 • Materiaalkosten vallen buiten de offerte, maar worden alleen in overleg gemaakt.
 • Begeleiding bij de aanschaf van spraakhulpmiddel valt buiten het reguliere behandeltraject, hierover maken we afspraken als dat aan de orde is.

Tarieven en vergoeding

Vergoeding:
Om de kwaliteit van de behandelingen ook in 2018 te waarborgen, werkt Aansluiten Bij Communicatie contractvrij. Zij hanteert hiervoor de tarieven zoals deze door de Nza zijn vastgesteld.

 

Wat betekent dit voor jou?
De hoogte van de vergoeding van logopedische behandelingen bij een contractvrije logopedist is afhankelijk van je polis. Je kunt dit het beste navragen bij jouw zorgverzekeraar. Bij een restitutiepolis vergoedt de zorgverzekeraar in veel gevallen het volledige (NZa-)tarief.

Tarieven 2018 voor behandeling:

Kennismakingsgesprek (max 30 minuten) kostenloos
Intake & onderzoek / Eenmalige logopedisch onderzoek € 81,06
Second opinion € 81,06
Screening bij directe toegang* (max. 15 minuten) € 20,27
Reguliere individuele zitting (max. 30 minuten) € 40,53
Uittoeslag (bij behandeling aan huis) € 22,99
Telefonische zitting* /zitting via Skype (max. 15 minuten) € 25,00
Overleg met derden (per 30 minuten) € 40,53
Verslaglegging aan derden (per 30 minuten) € 40,53

Groepslogopedie (tarief per persoon per uur)
Twee personen € 60,80
Drie personen € 40,53
Vier personen € 30,40

 

Nieuwsgierig?

Vul hier je naam en e-mail adres in en ontvang
5 gratis tips!

Nieuws

Aan de slag met overprikkeling!

23 september 2018

Waarnemen doe je met elk zintuig; je hoort, ziet, voelt, ruikt en proeft de hele dag door dingen. Daarnaast komt er ook informatie vanuit je lichaam; je hebt een hongergevoel, je hebt het warm of je bent slaperig. Al die signalen, ook wel prikkels worden door je hersenen verwerkt.

Dat is prima te doen als je, zoals de meeste mensen, over filters beschikt. Daardoor neem je alleen de dingen waar die voor jou van belang zijn.

 

Lees meer »

Meer nieuws >>