Aanmelden begeleiding

Voor volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking en hun familie:
Bij problemen of vragen op gebied van gedrag, mogelijkheden en het passend betrekken van mensen bij beslissingen over hun toekomst.
Waar nodig bied ik ook onafhankelijke bemiddeling in situaties waarin zorgen zijn over de kwaliteit van bestaan van mensen in zorginstellingen.

Kennismaking
 • Het eerste gesprek is een vrijblijvend, verkennend gesprek van 30 à 45 minuten. Hierin bespreken we de behoefte aan begeleiding, de frequentie en de kosten.
 • Jouw behoefte aan begeleiding is leidend; het is jouw leven en de oplossingen moeten passen bij jou en je gezin.
 • Je geeft schriftelijk toestemming om een begeleidingstraject met Aansluiten Bij Communicatie te starten.

Aanmelden:
Voor een afspraak kun je bellen met 06-24822962
Of via mail: karen@aansluitenbijcommunicatie.nl

Werkwijze

Voorbereiding:

 • Na schriftelijke toestemming voor het starten van de begeleiding volgt een periode van kennismaken waarin we samen vorm geven en doelen stellen.
 • We spreken één of meerdere dagdelen af en je krijgt een indicatie van de kosten.
 • Mogelijk heb je recht op vergoeding van uit PGB of WLZ/WMO. Het is aan jou en je familie om te onderzoeken of je recht hebt op gedeeltelijke of gehele vergoeding van het bedrag.
 • In het geval van belangenbehartiging of bemiddeling vergoed de gemeente mogelijk de kosten.
 • Als je akkoord bent met de begeleiding neem je de verantwoordelijkheid op je om te zorgen voor tijdige betaling van de facturen.

Begeleiding:

 • In overleg bepalen we de inhoud, duur en frequentie van begeleidingsmomenten.
 • Ik kom bij je thuis (en in overleg ook op andere locaties (bv school of logeren) als dat nodig is voor jouw ondersteuning)
 • Betrokkenen bij jouw begeleiding worden uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg als dat in jouw belang is.

Communicatie:

 • Ik ben elke dag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 10.00 uur, wil je me spreken, maak dan een telefonische afspraak met mij via de mail.
 • We spreken aan het begin van het behandel/begeleidingstraject af hoe we het meest efficiënt contact kunnen onderhouden.
 • Als je vraag via e-mail binnenkomt, reageer ik binnen 24 uur.
 • Afzeggen kan per mail tot 48 uur voor de afspraak, anders ben ik genoodzaakt de kosten voor de afspraak in rekening te brengen.

Privacy

 • Aansluiten Bij Communicatie overlegt of informeert alleen derden als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
 • Bij de start van een traject kun je aangeven wie wel en niet jouw gegevens mogen inzien.
 • Mocht het meerwaarde hebben om foto’s of filmopnamen te maken, dan ga ik daar over vooraf in gesprek.
 • Het delen van foto- of filmmateriaal met derden, bijvoorbeeld voor educatie, gebeurt alleen na schriftelijke toestemming van jou.
 • Je krijgt inzage in alles wat ik opschrijf.

Overig

 • Over de eerste 100 kilometer vanaf Almelo betaal je geen reiskosten. Daarbuiten bereken ik € 0,19 cent per kilometer.
 • Materiaalkosten vallen buiten de offerte, maar worden alleen in overleg gemaakt.
 • Begeleiding bij de aanschaf van spraakhulpmiddel valt buiten het reguliere behandeltraject, hierover maken we afspraken als dat aan de orde is.

Kosten

In overleg komen we tot een uurtarief dat recht doet aan de ondersteuningsbehoefte.
Ik reken geen reistijd, wel reken ik uren voor verslaglegging, overleg met derden en dergelijke. Dit in gezamenlijk overleg.
Openheid, transparantie en verantwoording van geïnvesteerde tijd geef ik op aanvraag.

Nieuwsgierig?

Vul hier je naam en e-mail adres in en ontvang
5 gratis tips!

Nieuws

Aan de slag met overprikkeling!

23 september 2018

Waarnemen doe je met elk zintuig; je hoort, ziet, voelt, ruikt en proeft de hele dag door dingen. Daarnaast komt er ook informatie vanuit je lichaam; je hebt een hongergevoel, je hebt het warm of je bent slaperig. Al die signalen, ook wel prikkels worden door je hersenen verwerkt.

Dat is prima te doen als je, zoals de meeste mensen, over filters beschikt. Daardoor neem je alleen de dingen waar die voor jou van belang zijn.

 

Lees meer »

Meer nieuws >>