Onduidelijkheid, onbegrip, moeilijk verstaanbaar gedrag?

Communicatie: voordat een kind kan praten communiceert het al volop. Nog voordat een kind kan praten, begrijpt hij steeds meer van taal. Een kind leert dat er meerdere dingen te bereiken zijn door op allerlei manieren aan te geven dat je in contact wilt zijn met de ander. Een kind leert ook dat er regels zijn voor het met elkaar communiceren en vindt het meestal ook leuk om daar mee te oefenen. Een kind leert situaties herkennen en er woorden aan geven, kent al snel de routine en gaat zich daar op voorbereiden. Langzaam maar zeker is de mondmotoriek klaar voor de eerste woorden en daarna gaat het snel.
Problemen in de communicatie:

 • Het contact maken verloopt moeizaam of onbevredigend
 • Stil of teruggetrokken gedrag
 • Huil- en driftbuien
 • Conflicten/ruzies
 • Niet luisteren
 • Opdrachten niet of niet goed uitvoeren
 • Verzet bij veranderingen
 • Opeenvolgende handelingen worden/zijn geen automatisme (bijvoorbeeld aankleden)
 • Geen interesse in omgeving
 • De “ongeschreven” regels van communicatie niet begrijpen

Aansluiten Bij Communicatie biedt kinderen en volwassenen die problemen in de communicatie ervaren onderzoek, behandeling en begeleiding. We bespreken gezamenlijk de hulpvraag en kijken welke behandeling en begeleiding daar bij passen. Aan de hand van een communicatieprofiel kijken we welke communicatievormen, welke inhoud en op welke manier de communicatiemiddelen het best gebruikt kunnen worden. Zo ontstaat een communicatiesysteem dat aansluit bij de cliënt én bij zijn omgeving.

Wie hebben problemen met communiceren:

 • Kinderen met een algemene ontwikkelingsachterstand
 • Kinderen en volwassenen met ASS en/of ADD of een andere ontwikkelingsstoornis
 • Kinderen bij wie de spraak/taalontwikkeling anders of vertraagd verloopt of niet op gang komt.
 • Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking
 • Kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking
 • Kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking
 • Kinderen en volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel
Nieuwsgierig?

Vul hier je naam en e-mail adres in en ontvang
5 gratis tips!

Nieuws

Aan de slag met overprikkeling!

23 september 2018

Waarnemen doe je met elk zintuig; je hoort, ziet, voelt, ruikt en proeft de hele dag door dingen. Daarnaast komt er ook informatie vanuit je lichaam; je hebt een hongergevoel, je hebt het warm of je bent slaperig. Al die signalen, ook wel prikkels worden door je hersenen verwerkt.

Dat is prima te doen als je, zoals de meeste mensen, over filters beschikt. Daardoor neem je alleen de dingen waar die voor jou van belang zijn.

 

Lees meer »

Meer nieuws >>